2011. január 31., hétfő

Sebastian Vettel 2011, FC Barcelona 2011, Real Madrid 2011, FC Barcelona 2009-2010, FC Bayern München 2010, FTC Ferencváros Budapest 1996TONIO POSTERS                            A1   60x84 cm                             2.000  Ft/db


FC BARCELONA, REAL MADRID, FC BAYERN MÜNCHEN, MANCHESTER UNITED,
SELECCION DE FUTBÓL DE ESPANA,  A MAGYAR ARANYCSAPAT, FERENVÁROSI TC.
SEBASTIAN VETTEL, CHRISTIANO RONALDO, LIONEL MESSI


OLYMPUS DIGITAL CAMERA


FC BARCELONA 2012  JPG
FC Barcelona  2011-2012        
                                                 60x84 cm
FC BARCELONA 2011  JPGFC Barcelona    2011            
                                          60x84 cm

FC BARCELONA POSTER 5 MbFC  Barcelona 2009 - 2010       

                                                                                   60x84 cm
MANCHESTER UNITED  2012  JPG

Manchester United 2011-2012

                                           60x84 cm

REAL MADRID 2012 nagyReal Madrid 2011-2012          
                                                 60x84 cm

                                                 60x84 cm
REAL MADRID 2011 JPG Real Madrid  2011          
                                           60x84 cm

BAYERN MÜNCHEN 2012 JPG
FC Bayern München  2011- 2012                                               60x84 cm

FC BAYERN MÜNCHEN  2011 JPG

FC Bayern München    2010                                           60x84 cm

Spanyol válogatott 2013

Spanish International  –   Seleccion de Futból de Espana                   40x60 cm


THE GOLDEN TEAM OF HUNGARY

The Golden Team of Hungary –
a Magyar Aranycsapat            48x68 cm

2.Fradi plakátFTC Ferencváros Budapest 1996            48x68 cm


3.Albert Flórián  Tónió karikatúrája4.Nyilasi Tibor  FTC  Tónió karikatúrája

FRADI blog:
http://fradikarikatura.blogspot.hu/

SEBASTIAN VETTELSebastian Vettel 2011                   48x68 cmVOLT EGYSZER EGY VADNYUGAT

Once upon a time in the west 


CHRISTIANO RONALDO poster  60x84 cm


LIONEL MESSI poster  60x84 cm
                                   megrendelhető a

                                                         tonio@karikatura.hu

                                e-mail címen
                                           

TÓNIÓ ÖSSZES WEBOLDALA     TONIO’S ALL WEBSITE
Velencei-ketts-fotrl15
PORTRÉ,
KARIKATÚRA FOTÓRÓL
AFTER PHOTO
karikatra-barna-egyes-netre-cmlap24
KARIKATÚRA RENDEZVÉNYEN CARICATURE LIVE
FC-BARCELONA-2011-msolat14
FC-BAYERN-MNCHEN--2011--netre15
TONIO POSTER FOOTBALL- TEAMS, STARS
Madonna12
TÓNIÓ összes KARIKATÚRA TONIO all CARICATURES
18a.Mr-Bean24
TÓNIÓ RAJZISKOLA TONIO free ART SCHOOL

Toonpool-avatar13
TOONPOOL CARICATURE AGENCY BERLIN
Facebook-avatar17
FACEBOOK TONIO'S SITE


Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat
A személyes adatok védelme számunkra alapfeladat és egyben fontos presztízskérdés is. Az ehhez szükséges szabályokat rögzíti ez a dokumentum.Hatályos: 2018. május hó 01.-től visszavonásig.

Tartalom


1.
Alapelvek, fogalmak, meghatározások

2
2.
A http://wenbsiteexpress.hu honlap kapcsolatos adatkezelés

4
3.
Az egyes tevékenységekre vonatkozó adatkezelések részletezése
5

A.
Információ kérés
5

B.
Ajánlatkérés
5

C.
Megrendelés
6

D.
Viszonteladói Partner program
7

E.
Hírlevél küldése
8

G.
Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing
10

H.
Blog használat
10

I.
Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés
10

J.
Panaszkezelés

11
4.
Adatokhoz való hozzáférés

12
5.
Adatbiztonsagi intézkedések

13
6.
Adatkezeléssel kapcsolatos jogok
13

A.
A tájékoztatás kéréséhez való jog
13

B.
A helyesbítéshez való jog
13

C.
A törléshez való jog
14

D.
A zároláshoz való jog
14

E.
A tiltakozáshoz való jog

14
7.
Eljárás az adatkezeléssel kapcsolatos jog gyakorlásának sikertelensége esetén

14
8.
Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés lehetősége
151. Alapelvek, fogalmak, meghatározások

1)   A csikojatszofal.hu, honlap működtetése, az azon kínált szolgáltatások nyújtása, illetve a Kovács Róbert E.V. tevékenysége kapcsán felmerülő személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdésekről az adatkezelések megkezdése előtt a jelen „Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat” dokumentum (a továbbiakban: Szabályzat) nyújt tájékoztatást az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelések céljáról, jogalapjáról, az adatkezelések időtartamáról.  A jelen Szabályzat kiterjed az érintetteknek az adatkezelésekkel kapcsolatos jogaira és jog-orvoslati lehetőségeire is.
2)   A Szabályzat időbeli hatályát a fed lapon és oldalanként a láblécben szereplő dátum jelzi. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot bármikor módosítsa, és új Szabályzatot tegyen közzé. Új verzió hatályba lépésével a korábbi verzió hatályát veszti.

3)   Fogalmak, meghatározások
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azo- nosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges adat:

a)  a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b)  az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
Adatkezelő: aki önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik; Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is adatok feldolgozását végzi.
Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
Infotv.: Az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
Fgytv.: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.

Különleges adatot az Adatkezelő nem kér és nem kezel. Bármely módon az Adatkezelő tudomására hozott vagy tudomására jutott különleges adatot az Adatkezelő haladéktalanul töröl a rendszeréből.


A jelen Szabályzat szerinti adatkezelő:


Az adatkezelő:
neve:
Tóth Antal a.a.
adószáma:
58539048-1-33
székhelye:
 2120 Dunakeszi, Posta utca 11.

e-mail címe:
tonio@karikatura.hu
weboldala:
http://www.tonio.uw.huA jelen Szabályzat szerinti adatfeldolgozó:


Tárhelyszolgáltatóként:
neve:
Tóth Antal
cégjegyzékszáma:
önálló tevékenységet folytató magánszemély
székhelye:
2120 Dunakeszi, Posta utca 11.
e-mail címe:
tonio@karikatura.hu
weboldala:
www.tonio.uw.hu
az általa végzett művelet:
A személyes adatok tárolása.

Könyvelőként:


neve:adószáma:székhelye:az általa végzett művelet:
Az adózás rendjéről és a számviteli szabályokról szóló jogszabályoknak megfelelő könyvelési feladatok ellátása a jogszabályokban meghatározott adatok felhasználásával.


Kézbesítőként:
neve:
Magyar Posta Zrt.
adószáma:
10901232-2-44
székhelye:
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.A http://websiteexpress.hu oldal megtekintésével kapcsolatos adatkezelés

1)   A http://websiteexpressl.hu honlapon a bárki számára hozzáférhetően közzétett tartalmak megtekintése személyes adatok megadása nélkül lehetséges. A honlap a látogatókról automatikusan az alábbi adatokat rögzíti: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat az adatkezelő kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel.
2)   A honlapon, mint az elérhető más honlapokon döntő többségén is, úgynevezett „cookie”- k (sütik) működnek, melyek a honlap használatával kapcsolatos információkat őriznek meg. Ezek lehetővé teszik a Google Analytics szolgáltatásainak igénybe vételét. A sütik- ben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.
3)   A honlap látogatása során a számítógépre elhelyezett sütiket a felhasználó a saját szá- mítógépéről bármikor eltávolíthatja, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.
Ezzel kapcsolatos további információ a  https://www.google.com/intl/hu/policies/pri- vacy/partners/ magyar nyelven is olvasható honlapon olvasható.
4)   A honlap tartalmazhat úgynevezett Facebook képpontokat is, melyek lehetővé teszik a Facebook számára, hogy sütik, adatgyűjtő jelek és hasonló adattárolási technológiák használatával adatokat gyűjtsön vagy kapjon az oldalról, és ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújthat, és célzott hirdetéseket jeleníthet meg azoknak, akik előzőleg felkeresték a https://salta.hu, vagy a http://websiteexpress.hu honlapot. Ön bármikor dönthet úgy, hogy nem kívánja az adatoknak a hirdetések célzása érdekében történő gyűjtését és felhasználását.
Ezzel kapcsolatos további információ a https://www.facebook.com/about/privacy magyar nyelven is olvasható honlapon olvasható.
5)   Az adatkezelő a honlapon keresztül, jellemzően a kapcsolatfelvétel menüpont segítségével kezdeményezett, e-mailben közölt kérdéseket, ötleteket, javaslatokat, észrevételeket a folyamatok, termékek és szolgáltatások fejlesztése céljából felhasználja és tárolja. Az ezzel kapcsolatos adatok megadása önkéntes, a fenti célokkal történő adatkezeléshez való hozzájárulást az adatkezelő az e-mail elküldésével megadottnak tekinti. Az ötleteket, véleményeket, észrevételeket tartalmazó e-maileket az adatkezelő legfeljebb 1 évig őrzi meg, amennyiben korábban megszűnik az adatkezelés célja, annak bekövetkeztével törli az e-mailt.


3. Az egyes tevékenységekre vonatkozó adatkezelés részletezése

A. Információkérés

Az Infotv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a NAIH mint Hatóság nem vezet adatvédelmi nyilvántartást erről az adatkezelésről.
1)   Az adatkezelés jogalapja: Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
2)   Az adatkezelés célja: Az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattar- tás.

A kezelt adatok köre és célja:
Adat
Cél
név
azonosítás
e-mail cím
kapcsolattartás, igény pontosítása, információ adás
telefonszám
kapcsolattartás, igény pontosítása, információ adás
kérdés/kérés tartalma
válaszadás input adata

3)   Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadásával.
4)   Az adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig.

5)   Az adatkezelés folyamata:

a)   az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) információkérés céllal fordul az Adatkezelőhöz.
b)   az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel.
c)   az Adatkezelő megadja a kért információt azon a módon, ahogy az érkezett, illetve ahogy arról az érintettel megállapodott.


B. Ajánlatkérés
Az Infotv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a NAIH mint Hatóság nem vezet adat-
védelmi nyilvántartást erről az adatkezelésről.
1)   Az adatkezelés jogalapja: Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
2)   Az adatkezelés célja: Az ajánlatkérő számára megfelelő ajánlat adása és kapcsolattartás.

A kezelt adatok köre és célja:
Adat
Cél
név
azonosítás
e-mail cím
kapcsolattartás
kérdés/kérés tartalma
válaszadás input adata
kiválasztott termék vagy szolgáltatás megjelölése
ajánlatadáshoz szükséges
rendelt termék/szolgáltatás megnevezése
ajánlatadáshoz szükséges
rendelt termék/szolgáltatás darabszáma
ajánlatadáshoz szükséges
igényelt szállítási vagy teljesítési határidő
ajánlatadáshoz szükséges
speciális igények megjelölése
ajánlatadáshoz szükséges
telefonszám
kapcsolattartás


3)   Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér az ehhez szükséges adatok megadásával.
4)   Az adatkezelés időtartama: Az ajánlat érvényességi idejének lejártáig.

5)   Az adatkezelés folyamata:

a)   az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) ajánlatkérési kérés céllal fordul az Adatkezelőhöz.
b)   az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel.
c)   az Adatkezelő ajánlatot ad azon a módon, ahogy arról az érintettel megállapodott.

C. Megrendelés
Az Infotv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a NAIH mint Hatóság nem vezet adat-
védelmi nyilvántartást erről az adatkezelésről.
1)   Az adatkezelés jogalapja: A megrendelés önkéntes hozzájáruláson alapul.
2)   Az adatkezelés célja: A megrendelés eljuttatása az Adatkezelőhöz, annak az Adatkezelő általi pontosítása, kiegészítése, elfogadása vagy elutasítása és az ezekhez szükséges kapcsolattartás.

A kezelt adatok köre és célja:
Adat
Cél
név
azonosítás
e-mail cím
kapcsolattartás
telefonszám
kapcsolattartás
megrendelt termék vagy szolgáltatás megjelölése
a teljesítéshez szükséges
megrendelt termék/szolgáltatás darabszáma
a teljesítéshez szükséges
szállítási vagy teljesítési határidő
a teljesítéshez szükséges
speciális igények megjelölése
a teljesítéshez szükséges

3)   Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatást és/vagy terméket rendel meg az ehhez szükséges adatok megadásával.
4)   Az adatkezelés időtartama: Cél megvalósulásáig

5)   Az adatkezelés folyamata: az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) megrendelési céllal fordul az Adatkezelőhöz.

a)   az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel.
b)   az Adatkezelő ajánlatot ad a megrendelő számára és/vagy szerződést küld a részére.
c)   az Adatkezelő az ajánlat elfogadását és/vagy a szerződés megrendelő általi elfoga-
dását követően szerződés szerinti teljesítést nyújt, vagy terméket ad el a megrendelő számára.
d)   az Adatkezelő számlát állít ki a megrendelő részére, aki a számla alapján kiegyenlíti azt
e)   az Adatkezelő a számla kiegyenlítését követően archiválja a keletkezett dokumentumokat.

D. Viszonteladói megrendelés

1)   Az adatkezelés jogalapja: Viszonteladói programban történő részvétel az Adatkezelő által felkínált lehetőség elfogadásával, önkéntes hozzájáruláson alapul.
2)   Az adatkezelés célja: A programra jogosult érintettek azonosítása, jogosultságainak megadása és a feltételek fennállásának ellenőrzése, az érintettek tájékoztatása a kizárólag visszatérő megrendelőknek szóló kedvezményekről, akciókról, az ehhez szükséges kapcsolattartás.

A kezelt adatok köre és célja:
Adat
Cél
név
azonosítás
e-mail cím
kapcsolattartás
telefonszám
kapcsolattartás
Adószám, cégjegyzékszám, cég elnevezése
azonosításhoz szükséges
Partneri hírlevélre történő feliratkozás meg-tétele
kapcsolattartás

3)   Az érintettek köre: Minden jogi személy, aki igénybe veszi az Adatkezelő szolgáltatásait.
4)   Az adatkezelés időtartama: Az ajánlat érvényességi idejének lejártáig.

5)   Az adatkezelés folyamata:

a)   Adatkezelő a szolgáltatását igénybe vevő részére jogosultságot állít be és erről tájékoztatja az érintettet
b)   Az érintett belépésével kifejezését adja viszonteladói partnerré válásra.

c)   Az érintett részéről történő új igény esetén az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az érin- tett megfelel-e a Viszonteladó partneri feltételeinek és a vizsgálat eredményéről az érintettet értesíti.

E. Hírlevél küldése

1)   Az adatkezelés jogalapja: A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson ala-
pul.
2)   Az adatkezelés célja: A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról (ezen belül különösen a csak a Hírlevélre feliratkozottak számára nyújtott szolgáltatásokról, kedvezményekről), eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.


A kezelt adatok köre és célja:
Adat
Cél
név
azonosítás
e-mail cím
hírlevél   kiküldése  (jogsza- bály szerint kötelező adat)

3)   Az érintettek köre: Minden jogi személy, amely az Adatkezelő híreiről, akcióiról, ked- vezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.
4)   Az adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére történő törlésig. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az
a)   elektronikus levelek alján lévő Leiratkozás link segítségével (azonnali leiratkozás),
vagy
b)   az info@websiteexpress.hu e-mail címre lehetőleg az e-mail „Tárgy” rovatában a LEIRATKOZÁS szó feltüntetésével, vagy
c)   a http://websiteexpress.hu honlap „Kapcsolat” aloldalán lévő „Név”, „Üzenet”, -E
mail cím” mezők kitöltésével, az „Üzenet” mezőben lehetőleg a LEIRATKOZÁS szó fel- tüntetésével, vagy
d)   postai úton a 1142 Budapest, Komáromi út 12. címre
küldött leiratkozási kérelem útján.
A leiratkozni kívánó érintettnek tisztában kell lennie azzal, hogy azonnali leiratkozást csak a jelen pont a) alpontja szerinti leiratkozás jelent, a b)-c)-d) alpontok szerinti leiratkozás néhány napos átfutási idővel járhat, amelyre tekintettel nem jogsértő, ha ezen időszak alatt a rendszer még hírlevelet küld az érintettnek.
Az Adatkezelő felhívja továbbá a figyelmet arra is, hogy az azonos, vagy közel azonos időben küldött hírlevél és a jelen a) alpont szerinti azonnali leiratkozási kérelem is elkerülheti egymást technikailag, ezért a leiratkozást követően kapott hírlevél nem jelenti
a leiratkozási kérelem figyelembe vételének mellőzését.    G. Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing
1)   Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő közösségi oldalakon lévő profiljához kapcsolódó adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.
2)   Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő honlapján található tartalmak közösségi oldalakon történő megosztása, az erre való figyelemfelhívás, marketing.

Adat
Cél
név
azonosítás
használatos fotó
azonosítás
hozzászólás
vélemény, hozzászólás kifejezése
értékelés
vélemény, hangulat kifejezése
kérdés/kérés tartalma
válaszadás input adata

3)   Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő közösségi oldalait lá- togatják, követik, az azon elhelyezett tartalmakhoz viszonyulnak (like/dislike), azokat megosztják saját ismerőseik között részben vagy teljes körűen.
4)   Az adatkezelés időtartama: A leiratkozásig.


H. Blog használat
Az Infotv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a NAIH mint Hatóság nem vezet adat-
védelmi nyilvántartást erről az adatkezelésről.
1)   Az adatkezelés jogalapja: A blog használattal kapcsolatos minden tevékenység önkéntes hozzájáruláson alapul.
2)   Az adatkezelés célja: az érintett az Adatkezelő blogjával kapcsolatos véleményét kinyil- váníthassa, az abban foglalt tartalom szempontjából egyéni aspektusa szerinti megköze- lítést vessen fel.

A kezelt adatok köre és célja:
Adat
Cél
név
azonosítás
e-mail cím
kapcsolattartás
hozzászólás
az álláspont rögzítése

3)   Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által biztosított bloghoz hozzá kíván szólni, ezért személyes adatainak megadásával regisztrál, bejelentkezik.
4)   Az adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig.

I. Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés
Az Infotv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a NAIH mint Hatóság nem vezet adat-
védelmi nyilvántartást erről az adatkezelésről.
1)   Az adatkezelés jogalapja: A banki átutalással kapcsolatos adatok megadása önkéntes hozzájáruláson alapul.
2)   Az adatkezelés célja: az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése.


A kezelt adatok köre és célja:
Adat
Cél
név (számlabirtokosé)
azonosítás
e-mail cím (postai cím)
a díjbekérő és számla küldéséhez szükséges
bankszámlaszám
azonosítás
közlemény
azonosítás
összeg
a teljesítéshez szükséges

3)   Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki banki átutalási móddal kíván fizetni.
4)   Az adatkezelés időtartama: A hatályos számviteli szabályoknak megfelelően.

5)   Az adatkezelés folyamata:

a)   az Adatkezelő díjbekérőt/számlát küld az érintett e-mail (postai) címére.
b)   az érintett átutalja a megfelelő összeget az Adatkezelő bankszámlájára.
c)   az Adatkezelő ellenőrzi az átutalást.
d)   az átutalással kapcsolatos adatok bekerülnek az Adatkezelő könyvelési rendszerébe, melyhez kizárólag csak az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló könyvelő, mint e tekintetben adatfeldolgozó férhet hozzá.


J. Panaszkezelés

1)   A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de a megtett panasz esetén a kezelt adatok vonatkozásában a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján kö- telező.
2)   Panaszt
a)   az info@websiteexpress e-mail címen, lehetőleg az e-mail „Tárgy” rovatában a PANASZ szó feltüntetésével, vagy
b)   a http://websiteexpress.hu honlap „Kapcsolat” aloldalán lévő „Név”, „Üzenet”, „E-
mail cím” mezők kitöltésével, az „Üzenet” mezőben lehetőleg a PANASZ szó feltűntetésével, vagy
c)   postai úton a Baksai Zoltán 1107. Budapest, Balkán u. 6. IX. em. 28. ajtó címre lehet eljuttatni az Adatkezelő részére.
3)   Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt, igénybe vett szolgálta- tásra/termékre, és/vagy az Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.
4)   Az adatok kezelésének célja a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele, valamint a kapcsolattartás.
5)   Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos Fgytv. 17/A § 7. bek. alapján, kötelezően.A kezelt adatok köre és célja:
Adat
Cél
A panasz azonosítója
azonosítás
név
azonosítás
A panasz beérkezésének időpontja
azonosítás
telefonszám
kapcsolattartás
a hívás időpontja
azonosítás
a beszélgetés során megadott személyes adatok
azonosítás
számlázási/levelezési/e-mail cím
kapcsolattartás
panaszolt termék/szolgáltatás/magatartás
panasz kivizsgálása
csatolt dokumentumok
panasz kivizsgálása
panasz oka
panasz kivizsgálása
maga a panasz.
panasz kivizsgálása

6)   A Fgytv. rendelkezésének megfelelően az írásbeli panaszt a vállalkozó a beérkezését követően harminc napon belül, vagy ha jogszabály ennél rövidebb határidőt állapít meg, annak lejártáig köteles írásban-érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

7)   Az adatkezelés folyamata:

a)   az érintett a maga által választott módon közli a panaszát az Adatkezelővel.
b)   szóbeli panasz esetén az Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról.
c)   az Adatkezelő megvizsgálja a panasz összes körülményét, és ezek alapján megválaszolja azt.
d)   az Adatkezelő törekszik a panasztevő számára megnyugtató módon rendezni a panaszt.

4. Az adatokhoz való hozzáférés
1)   Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő és az 1. pontban bemutatott Adatfeldolgozók férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.
2)   Az Adatkezelő képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismerheti a személyes adatait is, ha az Ön beadványa alapján bírósági eljárás indul.
3)   Az Adatkezelő kivételes esetben adja át a személyes adatait más állami szervek számára.
amennyiben
a)   az Adatkezelő az irattárazásra vonatkozó jogszabályok és belső szabályzata alapján
az Ön személyes adatait tartalmazó ügyet átadja a Levéltár számára,
b)   az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása,
c)   a rendőrség megkeresi a Hatóságot, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tar-
talmazó iratok továbbítását kéri.

5. Adatbiztonsági intézkedések
1)   Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat elsődlegesen az jelen Szabályzat elején megadott adatfeldolgozó szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközein, papír adathordozó esetén székhelyén megfelelően elzárva tárolja. A személyes adatai tárolásához az Adatkezelő más közreműködő szolgáltatását nem veszi igénybe.
2)   Az Adatkezelő az elvárható intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltozta- tása ellen.


6. Adatkezeléssel kapcsolatos jogokA. Tájékoztatás kéréséhez való jog
1)   Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy az tájékoztassa:
a)   milyen személyes adatait,
b)   milyen jogalapon,
c)   milyen adatkezelési cél miatt,
d)   milyen forrásból,
e)   mennyi ideig kezeli,
f)    az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
2)   Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

B. Helyesbítéshez való jog
1.   Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adat- kezelőtől, hogy az módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét).
2.   Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.


C. Törléshez való jog
1.   Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adat- kezelőtől személyes adatainak törlését.
2.   A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasíthatja el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzat az Adtakezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha az irattárazásra vonatkozó, belső szabályzatban foglalt ha- táridő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.D. Zároláshoz való jog
1.   Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adat- kezelőtől, hogy a személyes adatait zárolja.
2.   A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Ilyen lehet például, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványát az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot (például az Ön beadványát), ezt követően törli az adatokat.

E. Tiltakozáshoz való jog
1.   Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő személyes adatát közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha az Adatkezelő az Ön hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná.
2.   Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a személyes adatai kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdek- ének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha az irattárazásra vonatkozó belső szabályzatunk alapján a személyes adatait tartalmazó beadványát az ügy irataival együtt
átadjuk a Levéltár számára.

7. Eljárás az adatkezeléssel kapcsolatos jog gyakorlásának sikertelensége esetén
1.   Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogát a jogszabálynak megfelelően gyakorolni tudja és megelégedettségére záruljon minden ügy.
2.   Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit Társaságunknál nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Web: naih.hu
8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés lehetősége

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön választása

szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.Jelen dokumentum 2018.05.01. dátummal lép hatályba és visszavonásig, vagy újabb szabályzat érvénybe lépéséig hatályos.Budapest, 2018.04.27.